Tallinna kinnisvaraturu graafikud jaanuar 2014 ja 2013 aasta kokkuvõte

Detsembris tehti Tallinnas 615 korteriomandi müügitehingut, mis arvestades detsembrisse jäänud pikki pühasid oli oodatult vähem kui eelnevatel kuudel.

2013 aasta oli Tallinna korteriomandite müügitehingute osas väga aktiivne, kokku tehti 7742 müügitehingut (2012.a. 7050 tehingut, kasv 9,8%). Kokku kaheksal kuu oli tehinguid üle 600 tk kuus ja sellest neljal üle 700 tehingu kuus, rekordkuuks jäi oktoober 766 tehinguga. 2012 aastal oli üle 600 tehingu vaid viiel kuul ja parimaks kuuks november 683 tehinguga. Võrdluseks, et nn buumi viimasel 2007 aastal tehti Tallinnas kokku 9914 korteriomandi müügitehingut.

Ennustame aktiivsuse jätku, keskmiseks tehingute arvuks 2014 aasta esimesel poolaastal prognoosime ~700 tehingut kuus.

Korteriomandite keskmine m2 müügihind tõusis detsembris võrreldes eelneva kuuga 4,1% 1359 EUR/m2-ni. Keskmise m2 müügihinna kasv aastases võrdluses oli detsembris 20,3%. Müügihinna kasv aastases võrdluses oli 2013 aasta teisel poolaastal kolmel kuul üle 20%, kõige väiksem oli kasv septembris 12,3%. Kiire hinnakasv oli ka 2010 aasta suvest kuni 2012 aasta kevadeni (perioodi keskmine 13,1%, suurim 22,4%), seejärel, alates 2012 aasta aprillist kuni 2013 juunini, kasv kahanes (perioodi keskmine 7,2%, suurim 13,6%, vähim -1,1%).

Prognoosime, et hinnakasv on 2014 aasta esimeses pooles aastases võrdluses keskmiselt üle 10% kuus.

Samuti on aktiivne korterite üüriturg, mille kohta pädev statistika puudub, kuid meie kogemus näitab, et tehingud toimuvad kiiresti ja üürihinnad on võrreldes aastataguse perioodiga kõrgemad. Suurem on hinnakasv enimnõutavate korterite (2…3-toalised heas korras korterid), eksklusiivsete, suurte ja kehvemas piirkonnas olevate korterite puhul olulist hinnamuutust aastaga pole toiminud.

Nii hoonestatud kui hoonestamata elamumaade osas oli turg 2013 aastal samuti aktiivsem kui paaril eelneval aastal. Harjumaal tehti hoonestatud elamumaadega aasta jooksul 1457 tehingut (2012.a. 1237 tehingut) ja hoonestamata elamumaadega 753 tehingut (2012.a. 533 tehingut) sealhulgas Tallinnas 388 hoonestatud elamumaa (2012.a. 283) tehingut. Vähem kui 2012.a. tehti Tallinnas tehinguid hoonestamata elamumaaga: 2012.a. 136 tehingut ja 2013.a. 134 tehingut. Selle põhjuseks on eelkõige pakutavate hoonestamata elamukruntide nappus Tallinnas.

Arvame, et 2014 aastal suurendab korterite aktiivne turg veelgi aktiivsust elamumaade ja elamute turul.

Turugraafikuid saab vaadata siit: Turugraafikud_jaanuar_2014