Maakleriteenus

Tellides maakleriteenuse Ühinenud Kinnisvarakonsultandid OÜ-lt võite kindlad olla, et Teie varaga tegelevad vaid kogemustega maaklerid!

Teie pakutavat vara reklaamitakse, maakleritasu hinna sees, kõikides suurema külastatavusega kinnisvaraportaalides ja Ühinenud Kinnisvarakonsultandid kodulehel!

Meie põhilised tegevused maakleriteenuse osutamisel on:

– kliendi ootuste ja soovide selgitamine;
– objektiga tutvumine, selle juriidiliste ja tehniliste andmete kogumine ja analüüs;
– turusituatsiooni analüüs ja selle tutvustamine kliendile;
– objekti eeldatava müügi- või üürihinna kokkuleppimine;
– maakleriteenuse tingimuste (maksumus, turundustegevused jms) kokkuleppimine, maaklerilepingu sõlmimine;
– objekti tutvustava info edastamine potentsiaalsetele klientidele;
– objekti reklaamimine ja kuulutamine lähtudes objektist ja võimalikust sihtrühmast;
– objekti tutvustamine huvilistele;
– läbirääkimiste korraldamine;
– ostjate abistamine finantseerimise korraldamisel, vajadusel abi objekti hindamisel;
– müügi- või üürilepingu sõlmimiseks vajalike andmete kogumine;
– lepingute sõlmimise korraldamine, notariaegade kokkuleppimine;
– objekti üleandmise korraldamine.

Maaklerileping võib olla nii ainuesinduse kui lihtesindusega.

Lihtesindusega maaklerilepingu korral, kus vara omanik ise võib otsida võimalikku ostjat või üürnikku või saab soovi korral selleks kaasata teisi maaklereid, ei teki kummalgi osapoolel mingeid põhikohustusi. Müügi- või üürilepingu sõlmimiseni jõudmisel on maakleril õigus tasule, kuid vara omanikul puudub õigus nõuda maaklerilt aktiivset tegutsemist soovitava lepingu sõlmimise nimel.

Ainuesindusega maaklerilepinguga võtab omanik endale kohustuse teisi maaklereid mitte kaasata, sellel puhul on maakleril ka kohustus aktiivselt tegutseda omaniku poolt soovitava lepingu sõlmimise nimel.