Kinnisvara hindamine

Kinnisvara hindamine on vastutusrikas töö, mis nõuab head turusituatsiooni tundmist ning juriidilisi teadmisi. Hindamine on vajalik objektide turuväärtuse leidmiseks kinnisvara müügi- või ostusoovi korral, laenu taotlemisel pangast või kohtuvaidluste puhul.  Hindame tööstus- ja äripindu, maad, ehituskrunte, eramuid ja kortereid.

Meie hindamiseksperdil  on enam kui 10 aasta pikkune kinnisvara hindamise kogemus ja ta omab kinnisvarahindaja kutsetunnistust, Maa-ameti hindaja litsentsi ning on kantud riiklikult tunnustatud ekspertide nimekirja.

Teostame hindamist:

– finantsaruandluse tarbeks;
– ostu- ja müügitehingute hinna määramiseks;
– laenutagatise turuväärtuse määramiseks;
– kohtuvaidlustes;
– hoonestusõiguse tasu määratlemiseks;
– üüritasu suuruse määratlemiseks.

Väljastatavad eksperthinnangud vastavad Eesti vara hindamise standarditele ja Eesti Kinnisvara Hindajate Ühingu poolt kehtestatud nõuetele.