Arendusprojekt Kalamajas

Müüme korterelamute arendusprojekti Kalamajas Linda tn 13/Kalevi tn  17

Objekti tutvustus/üldist

Linda tn 13/ Kalevi tn 17 (katastritunnus:  78408:801:2660) kinnistu oma 1540m² suuruse krundiga on piirkonna suurimaid. Asukoht on Kalamaja asumi siseselt üks hinnatumaid, piirkond on vaikne ja vähese liiklusvooga.

Kinnistul asub miljööala tähenduses väärtuslik hoone ja lisaks on vabale krundiosale planeerimisel korterelamu.

Detailplaneeringu järgne elamumaa osakaal on 80…100% ja ärimaa osakaal 0…20%. Parkimine on lahendatud krundil, parkimiskohtade arv: 11.

Linda tn 13

  

 

 

Ajalooliselt on tegemist Eesti ajal tuntud pagar Jaan Milleri poolt 1923 aastal rajatud hoonega, mille esimesel korrusel asusid pagarikoda ja pood ning teisel korrusel omaniku eluruumid. (Rohkem fotosid: link)

Esimesel korrusel paiknesid äriruumid ja kauplus. Hetkel on hoone esimene korrus kasutuseta ja kapitaalremonti vajavas seisukorras. (Esimese korruse ruumide fotosid saab näha siin: link1 ja link2).

Teisel korrusel on kaks korterit, mis on umbes 10 aastat tagasi remonditud ja on heas/rahuldavas seisukorras. Korterid on ümberehitustööde käigus seestpoolt soojustatud, remonditud on sanitaarsõlmed, välja ehitatud gaasiküte (radiaatoritega). (Pildid korteritest: korter 1, korter 2).

Mõlemad korterid on üürile antud. Teise korruse korteritele nende tänases seisukorras on ostuhuvilised olemas.

Katusekorrus on välja ehitamata. Hoonel on osaline kelder (44,7 m2, pildid).

Hoonest:

Esimese korruse seinad on paekivist, lae kõrgus ca 4 m, teise korruse seinad on rõhtpalkseinad, lae kõrgus ca 2,7 m. Elamul on kaks paekivist trepikoda (pildid).

Konstruktsioonide kohta on koostatud ekspertiis, mille kohaselt on need rahuldavas seisukorras.

Tehnovõrgud: hoone on ühendatud  gaasivõrguga, elektri peakaitsme võimsus on 63A, samuti on olemas tsentraalne vee- ja kanalisatsiooniühendus. Sideteenust pakub Telia.

Rekonstrueerimiseks on kinnitatud eskiisprojekt, mille kohaselt ehitatakse välja katusekorrus ja hoonesse tuleb kuus korterit.

 

 

 

 

 

Rekonstrueeritava hoone andmed:
Suletud brutopind 653,3 m2
Sellest soklikorrus 44,7 m2
Korterite andmed
korteri nr korrus toalisus üldpind, m2
1 I 3 66,6
2 I 4 128,9
3 II 5 135,6
4 II 3 67,2
5 III 4 94,8
6 III 3 67,5
 Kokku: 560,6

Menetlemisel on eelprojekti staadiumis ehitusluba hoone rekonstrueerimiseks ja katusekorruse väljaehitamiseks (projektiga saab tutvuda siin: link). Olemas konstruktiivse osa projekt (link). Hoone projekteerib RTG Arhitektid OÜ.

Kalevi tn 17

Tallinna Linnavalitsus on 06.05.2015.a. oma korraldusega 697-k algatanud ala detailplaneeringu, mis on hetkel vastuvõtmise staadiumis.

 

 

 

 

 

 

 

 

Detailplaneeringu andmed
maapealne ehitusõigus bruto (sh suletud rõdud) 600 m2
korruselisus -1/2+1
korterite arv 5

Planeeringuinfo otselink: https://tpr.tallinn.ee/DetailPlanning/Details/DP039780

Müügitingimused

Kinnistu müügihind on 950 000 EUR. Juhul, kui tehingu ülesehitusest tulenevalt toimub, kas täielik või osaline käibemaksuga maksustamine, siis käibemaks lisatakse hinnale. Müügihind tasutakse läbi notariaalse deposiidi vastavalt Müüja korraldustele.

Müügihind on määratud arvestusega, et Müüja ei võta mistahes kohustusi seoses detailplaneeringu, ehituslubade jmt korraldamise eest.

Eeldame, et Ostjal on piisavalt oskusteavet olemasoleva hoone seisukorra, ehitusloa menetluse ning detailplaneeringu protsessiga seonduvate riskide  hindamiseks.

Müügilepingu seotud kulud jagatakse Müüja ja Ostja vahel võrdselt. Võimalike hüpoteekide ja riigilõivudega seotud kulutused jäävad huvitatud poole kanda.

Maamaksu maksab jooksva aasta eest Müüja.

Müügiinfo:

Rünno Sulg

Tel +372 5079 552

E-post: Rynno.Sulg@upc.ee